☑️ Phòng khám đông y An Đông

☑️ Số 947 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Hồ Chí Minh, 700000

☑️ 098 167 44 48

☑️ 7:00-17:00 các ngày trong tuần

☑️ 7:00-12:00 ngày Chủ nhật

☑️ Giấy phép kinh doanh: 002084/HCM-CCHN

☑️ Giấy phép hoạt động: 002084/HCM-CCHN

☑️ Giấy phép hành nghề: 002084/HCM-CCHN